Summering av 2017

På utfärd i Helsingör
Lunchen efter slottsbesöket

Interiör på Kronborg